Five Star Resident được khởi công từ Quý IV năm 2016, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý III/2018. Tiến độ thanh toán được chia chia thành các đợt như sau:

ĐẶT CỌC : 50.000.000 VNĐ.

Đợt 1: Tương đương 30% giá bán căn hộ Five Star Resident khi ký hợp đồng (Đã bao gồm số tiền đã đặt cọc/ đặt chỗ).

Đợt 2: Tương đương 10% giá bán căn hộ Five Star Resident khi dự án thi công xong sàn tầng 6 (Dự kiến tháng 9/2017).

Đợt 3: Tương đương 10% giá bán căn hộ Five Star Resident khi dự án thi công xong sàn tầng 12 (Dự kiến tháng 12/2017).

Đợt 4: Tương đương 10% giá bán căn hộ Five Star Resident khi dự án thi công xong sàn tầng 20 (Dự kiến tháng 3/2018).

Đợt 5: Tương đương 10% giá bán căn hộ Five Star Resident ngay sau khi cất nóc tòa nhà (Dự kiến tháng 6/2018).

Đợt 6: Tương đương 25% giá bán căn hộ Five Star Resident trước khi bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý I/2019).

Đợt 7: Tương đương 5% giá bán căn hộ Five Star Resident sẽ được thanh toán khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu.